ערבות הדדית

"ערבות", מסביר המקובל 'בעל הסולם' במאמרו "מאמר הערבות", היא מצב בפועל שבו קבוצת אנשים כלשהי חשה קשר הדדי ותלות ישירה האחד בשני. בעל הסולם היטיב לתאר זאת בביטוי "כאיש אחד בלב אחד". הכוונה שערבות הדדית, כמצב שקיים במציאות, היא מציאות שבה האדם לא מרגיש עוד את עצמו כפרט יחיד בפני עצמו, אלא את הקשר שלו מול האחרים, מול הזולת, מול אלו שכלפיהם הוא ערב ומממש את נושא הערבות ההדדית. ערבות הדדית, מוסיף ומסביר בעל הסולם, היא מצב המהווה תנאי הכרחי לקיום המציאות, על מנת לקבל את מה שמכונה "המאור המחזיר למוטב".

ערבות הדדית, בהתאם לכל האמור לעיל, היא תיקון, ותיקונים, מסבירים המקובלים, הם מעין מצבים במציאות  המזוהים על ידי אלו שקרובים אל הקב"ה, שבמסגרתם הם מתקנים את מה שדורש תיקון. לכן, במעמד הר סיני, שבו התגלה מצב של "קלקול", שבו כל אחד ואחד הוא בפני עצמו, אך מצד שני, התגלה הצורך בתיקון של חיבור כעם ה', הרי שאז, נוצר תיקון הערבות ההדדית שבו הסכימו כל העם להיות כאיש אחד בלב אחד ובערבות הדדית. ערבות, היא תיקון אישי של כל אחד ואחד מאיתנו המרגיש בתוכו שהוא זקוק לקשר עם שאר הנשמות, על מנת להגיע למימוש עצמי של אושר רוחני. כלומר, כל אחד ואחד שמרגיש שרוחניותו, תלויה בזולת. באלו, שנקראים עם ישראל ושהוא זה שמתקן את המצב על מנת לקבל את התורה.  כמו שאנו מסבירים שיום כיפור הוא הכנה לפורים כ-פורים: http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99

ערבות הדדית, איננה סיסמא ריקה מתוכן. ערבות הדדית, היא ההרגשה שיש לכל אחד בתוך עצמו של "הבטחה לביטחון". הרגשה של שייכות לעם שערב לך ויהיה שם בשבילך. זוהי הערבות ההדדית כיום, כתוצאה מאותו תיקון שעשו אבותינו. תיקון, שמאפשר לנו כיום, להיות מה שאנחנו, כעם. עם זאת, הקלקול שנוצר מאז בקשר שלנו אל הרוחניות ולשאלות מהותיות בחיים, הוא גדול ולכן, בכדי לקדמנו הלאה, לוחץ עלינו אותו תיקון קדמון ומאזן אותנו כלפיו, בכדי שנפנה שוב את עצמנו לכיוון הערבות ההדדית. היינו, לתיקון שכבר קיים ושואף להביאנו להכרת האור המחזיר למוטב. אור התורה. אור, הנובע מלימוד חכמת הקבלה המפרשת את פנימיות התורה ובכך, אנו יכולים להמשיך ולהתקדם מהמקום בו עצרנו בעברנו.